Χαλικιάς Δημήτριος

Χαλικιάς Δημήτριος – Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος 1984-1992

Συνέντευξη τύπου για την πορεία και τις άσχημες προοπτικές της οικονομίας.

Συνέντευξη τύπου του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Συνέντευξη τύπου του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος