Βιβλία – Μελέτες

ΒΙΒΛΙΑ  

 • Η Εκβιομηχάνισις της Ελλάδος, 1958
 • Οικονομική Ανάπτυξις της Ελλάδος και Ισοζύγιον Πληρωμών, 1963
 • Το Πρόβλημα του Σχηματισμού Κεφαλαίου δια Πολιτικής Πληθωρισμού, 1963
 • Δυνατότητες και Προβλήματα Πιστωτικής Πολιτικής,1976
 • Money  and Credit in an Developing Economy : The Greek Case, 1978
 • Οικονομική Σταθεροποίηση και Ανάπτυξη, 1993
 • Πορεία προς την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, 1996
 • Η Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, 2000 

 

ΑΡΘΡΑ

 

 • Οικονομική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη, 1998
 • Οικονομικά  Πλεονεκτήματα και Κόστος της Συμμετοχής στην ΟΝΕ, 200
 • Νέες Προκλήσεις της Οικονομικής Πολιτικής, 2001
 • Το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον και η Ελληνική Οικονομία, 2002
 • Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, 2007
 • Σταθεροποίηση και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής ,2008

ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 • Νομισματική Μεταρρύθμιση και Προβλήματα Νομισματικής Πολιτικής
 • Η Απελευθέρωση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος
 • Δημόσια Ελλείμματα και νομισματική Πολιτική
 • Το Πρόβλημα του Ελληνικού Ισοζυγίου Πληρωμών
 • Οικονομικές Εξελίξεις και νομισματική Πολιτική