17/8/2008 συνάντηση φορέων.

Στις 17/8/2008 Κυριακή 20:00 στην πλατεία της Απιδιάς, έγινε η προγραμματισμένη για τις 15/8/2008 κοινή συνάντηση των φορέων του χωριού. Η συζήτηση ξεκίνησε από τις ιδέες της προηγούμενης συνάντησης της (30/7/2008). Αναλώθηκε σε θέματα καθορισμού κοινών στόχων και τρόπου επίτευξης των.

Βασικός στόχος και πρώτη προτεραιότητα, είναι να αποκτήσουμε μεγαλύτερη συνοχή ως Απιδιώτες και Απιδιώτισες είτε ζούμε στο χωριό, στην Αθήνα ή στο εξωτερικό.

Για την επιτυχία του στόχου αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Καθιερώνονται δύο κοινές συναντήσεις των ΔΣ των φορέων του χωριού (Πάσχα. καλοκαίρι).

2. Κάθε καλοκαίρι θα γίνεται μία κοινή εκδήλωση στο χωριό από όλους τους φορείς.

3. Η οργάνωση μιας μονοήμερης εκδρομής (Αύγουστο) με δεδομένο ότι εκείνη την εποχή συνυπάρχουν στο χωριό Απιδιώτες του εξωτερικού και των Αθηνών.

4. Συνένωση των προσπαθειών, για τη δημιουργία – διαρκή ενημέρωση ενός κοινού μητρώου Απιδιωτών ανά την υφήλιο.

5. Ορισμός υπευθύνου από κάθε σύλλογο/συνεταιρισμό, να αποστέλει ειδήσεις και υλικό για τις κάθε είδους δραστηριότητες του, στο www.apidia.gr προκειμένου να υπάρχει φρεσκάδα και επισκεψιμότητα.

6. Η διαφήμιση της ύπαρξης του http://www.apidia.gr/ ως κοινού σημείου συνάντησης – ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα που αφορούν τους απανταχού Απιδιώτες.

7. Εκδοση εφημερίδας ηλεκτρονικής και σε χαρτί (6-μηνιαίας στην αρχή, 4-σέλιδη, 1 σελίδα ανά σύλλογο, με περιεχόμενο τις δραστηριότητες των συλλόγων). Το περιεχόμενο του site θα χρησιμοποιηθεί ως βάση. Η έκδοση σε χαρτί θα βοηθήσει στην ενημέρωση εκείνων που δεν διαθέτουν Η/Υ ή δεν μπορούν να διαβάσουν την ηλεκτρονική έκδοση.

8. Τοποθέτηση Web-Camera στην πλατεία της Απιδιάς η οποία θα δίνει την δυνατότητα σε όποιον επισκέπτεται το http://www.apidia.gr/ να βλέπει τα τεκταινόμενα στην πλατεία του χωριού. Για το χώρο που θα τοποθετηθεί, υπάρχει σχετική έγκριση του ιδιοκτήτη (Μπάμπης Δήμας). Απομένει να ξεκαθαριστούν κάποια τεχνικά θέματα (τοποθέτηση γραμμής ISDN).

Όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση του κάθε Δ.Σ.

Επίσης:

  • Συζητήθηκε η δημιουργία κοινού ταμείου αλλά δεν ελήφθη κάποια οριστική απόφαση.
  • Επίσης συζητήθηκε και η αξιοποίηση του δωρηθέντος από την συμπατριώτισσά μας Άννα Κοντινάκη στο σύλλογο των Αθηνών, ακίνητο.