Ύδρευση Τ.Δ Απιδιάς

                                                                                        Απιδιά, 13-10-2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αριθ.Πρωτ.:56
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ         
                                                                            ΠΡΟΣ :     1. Τον κο Δήμαρχο του Δήμου Νιάτων
Δ  Η  Μ  Ο  Σ   Ν  Ι  Α  Τ  Ω  Ν                                                                            
ΤΟΠΙΚΟ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΙΔΙΑΣ                                            2. Τους Αντιδήμαρχους
                                                                                            3. Τον κο Πρόεδρο του ΔΣ 
Tαχ.    Δ/νση : 23052 ΑΠΙΔΕΑ                                                4. Δημοτικό Συμβούλιο
Πληροφορίες : Χριστάκης Δημήτριος                                           ΚΟΙΝ.:  1.Φ.Αρχείου
Τηλέφωνο: Εργασίας  :  2732022313                                                           
                  FAX        :  2732031492   
                         
                        
 ΘΕΜΑ : « Ύδρευση  Τ.Δ Απιδιάς»
          Με αφορμή τη ζημιά που εντοπίστηκε στη γεώτρηση του χωριού μας χθες 12-10-2008, η οποία – όπως και η προηγούμενη βλάβη το καλοκαίρι του έτους 2007- έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού  στο χωριό μας, πιστεύω για μία ακόμη φορά, πως πρέπει μέσα στα άμεσα σχέδια του Δήμου να συμπεριληφθεί και η ανόρυξη δεύτερης γεώτρησης στην Απιδιά συνεχίζοντας άλλωστε τις προσπάθειες που έχουμε ξεκινήσει τα  τελευταία χρόνια.
          Ώσπου να στεφθεί με επιτυχία και να υλοποιηθεί το παραπάνω έργο, καλό είναι να γίνει προσπάθεια άντλησης από την παλιά γεώτρηση σε περίπτωση βλάβης, αφού πρώτα:
1. Γίνει έλεγχος των εξαρτημάτων
2. Πραγματοποιηθεί ανάλυση του νερού
3. Λειτουργήσει η γεώτρηση για αρκετές ώρες, ώστε να καθαριστούν  οι αγωγοί.
4. Κριθεί, ότι αντλείται η απαιτούμενη ποσότητα νερού για να γεμίσει η δεξαμενή μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια.
 
         
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ
                     ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ