Ψήφισμα Δ.Σ. Σπάρτης: «Πάγωμα της διαδικασίας, επανεξέταση των χαρτών και κατάργηση του τέλους»

ΣΠΑΡΤΗ. Στη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης εκδόθηκε ψήφισμα για τους Δασικούς Χάρτες.

Σε αυτό αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης θεωρεί ότι η Κύρωση των Δασικών Χαρτών αποτελεί εργαλείο προστασίας του δασικού πλούτου και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των αγροτών και ιδιοκτητών.

Προτείνει δε τα ακόλουθα:
•    Το πάγωμα της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών λόγω των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν ή την εξάμηνη τουλάχιστον παράταση της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων από τους ενδιαφερόμενους καθότι η αναζήτηση των στοιχείων (τίτλοι ιδιοκτησίας, διοικητικές πράξεις, τοπογραφικά κτλ) είναι χρονοβόρα διαδικασία και δεν μπορεί να έχει ολοκληρωθεί εντός διμήνου.
•    Την επιμελή επανεξέταση – ενημέρωση των δασικών χαρτών, στην οποία θα ληφθούν υπόψη στοιχεία του ΟΣΔΕ.
•    Την κατάργηση του ειδικού τέλους αντίρρησης ή τη διαμόρφωσή του σε νέο συμβολικό ύψος.
•    Να μην χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον καθαρισμό της χρήσης γης και τον χαρακτηρισμό ως γεωργικές ή δασικές εκτάσεις οι χάρτες του 1945.

Οι πολλές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην μορφολογία του εδάφους επιβάλλουν να ληφθούν υπόψη μόνο οι χάρτες του 1975 σε συνάρτηση με το υπόβαθρο του ΟΣΔΕ.
•    Την αποδέσμευση των δασικών χαρτών από την διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθότι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι επιδοτήσεις και περιουσίες.