Υπενθύμιση οικονομικών υποχρεώσεων.

Κόστος εγγραφής – εισφοράς στο σύλλογο των Απανταχού Απιδιωτών η "Παλαιά Κώμη"

Για τον αξιόπιστο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του συλλόγου και ειδικότερα εκείνων που έχουν οικονομικό κόστος, είναι απαραίτητη η έγκαιρη καταβολή των εισφορών. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου αν μπορούν, να καταβάλουν τις εισφορές του τρέχοντος έτους.

με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό του συλλόγου (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 418/941375/81). Παρακαλούμε να ζητάτε να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας στην κατάθεση της εισφοράς σας. Ταμίας είναι ο Μακρής Αλέξης του Αθανασίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής έχουν καθοριστεί στις παρακάτω τιμές σε Ευρώ:

 

Εγγραφή   5 Ευρώ
Ετήσια Εισφορά 10 Ευρώ
Εγγραφή Νέου μέλους =< 25 ετών   Δωρεάν

Εισφορά Μέλους =< 25 ετών

  Δωρεάν

Εξυπακούεται ότι είναι δεκτά και ποσά πέραν των εισφορών. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη εντολή, το όνομα του δωρητού θα αναγράφεται σε σχετική σελίδα του www.apidia.gr.