Τιμές “διάλυσης” για το Ελαιόλαδο της Απιδιάς

Η Απιδιά φημίζεται για το παρθένο ελαιόλαδο, η δε ονομασία "Λάδι Απιδιάς Λακωνίας" (χάριν στις προσπάθειες του διαχειριστού Δημήτρη Χριστάκη και της ηγεσίας του συνεταιρισμού) προστατεύεται με την 18/01/1994, No. 317744 Υπουργική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διατροφικό μας αυτό χρυσάφι, το Λάδι Απιδιάς Λακωνίας πωλείται φέτος στα όρια του κόστους παραγωγής. Σε δημοπρασία που έγινε στις 8-9-2008 στην Απιδιά πλειοδότησε ο κ. Χελιώτης με τιμή 2,6215 € ανά κιλό.