Τετραπλάσιες τιμές φέτος για τα πορτοκάλια Βαλέντσια Λακωνίας

Οι καλύτερες φετινές τιµές, που είναι σχεδόν τετραπλάσιες από πέρσι, απορρέουν από την ελλειµµατική παραγωγή ελέω του παγετού που έπληξε τις παραγωγές σε Πρέβεζα, Άρτα και Αργολίδα αλλά και από την αυξηµένη ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν από την αγορά.

Φαίνεται πως µόνο η Λακωνία θα έχει φέτος Βαλέντσια καθώς έµειναν αλώβητα από τον παγετό.  Μετά 10 Απριλίου θα ξεκινήσουν οι εξαγωγές τους, όµως υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Περαιτέρω ώθηση στη ζήτηση των Βαλέντσια θα δώσει και το έλλειµµα που παρατηρείται στην αγορά καθώς από τα τέλη Φλεβάρη οι χειµωνιάτικες ποικιλίες σχεδόν έχουν ήδη τελειώσει.