30-9-2008 Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Απιδιάς – Θέματα

Το Τοπικό Συμβούλιο του  Διαμερίσματος Απιδιάς του Δήμου Νιάτων συνεδρίασε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 8:00 μ.μ   στο  Κ.Ν.  του χωριού μας με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

         1.   Ενημέρωση για θέματα που αφορούν το χωριό μας.

2.   Ενημέρωση του Τοπικού Συμβουλίου σχετικά με αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν το Τ.Δ. Απιδέας

3.   Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Πηγή: Χριστάκης Δημήτρης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Απιδιάς