Συγκέντρωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο

Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Απιδέας κου Δημητρίου Χριστάκη την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 6:30 μ.μ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των κατοίκων του χωριού -και όχι μόνο -στο Κέντρο Νέοτητας Απιδέας με αντικείμενο: «Ενημέρωση για την με αριθμ.: 49828/3-12-2008 Απόφαση με θέμα:
 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ»

    O  κος Δημήτριος Χριστάκης παρουσίασε και ανάλυσε τα σημαντικότερα σημεία της απόφασης που αφορά μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την δημιουργία αιολικών πάρκων στον τόπο μας. Έγινε εκτενής παρουσίαση με φωτογραφικό και έντυπο υλικό.

    Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση  στην οποία οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

    Ήταν διάχυτη η άποψη, ότι η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για να γεμίσει ο τόπος μας με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες ξεπερνώντας το μέτρο. Διατυπώθηκαν αμφιβολίες όσον αφορά την τήρηση της περιβαλλοντικής και χωροταξικής νομοθεσίας και φόβοι για τις επιπτώσεις του σχεδίου στο περιβάλλον. Καθολική άρνηση εκφράστηκε για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων στον κάμπο του χωριού μας.

     Αποφασίστηκε η προσφυγή στο ΣτΕ.