Σε διαβούλευση το σ/ν για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Μέχρι την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου θα διαρκέσει η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για την “Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής”, που ξεκίνησε  σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η διαβούλευση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.opengov.gr/minenv/ και η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη καλεί τους πολίτες, αρμόδιους φορείς, επιστημονικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν τις παρατηρήσεις, απόψεις και προτάσεις τους επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου. Οι προτάσεις θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου, που θα κατατεθεί στη Βουλή.
Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο απλοποιείται η και ορθολογικοποιείται η αδειοδοτική διαδικασίας των έργων ΑΠΕ, με σκοπό να μειωθεί δραστικά ο συνολικός χρόνος αδειοδότησής τους, από 3-5 χρόνια που είναι σήμερα, σε λιγότερο από 8-10 μήνες.