Πτώση της παραγωγής λαδιού στην Ιταλία

Οι εκτιμήσεις του ιταλικού Ιστιτούτου Ismea.
Προβλέπεται μια μικρότερη παραγωγή, φέτος, για το ιταλικό ελαιόλαδο, με ευνοϊκές προοπτικές, ωστόσο, όσον αφορά την ποιότητα. Το επισημαίνει ότι το ISMEA το οποίο σε συνεργασία με Cno και UNAPROL(οργανώσεις των παραγωγών), έκανε μια πρώτη
εκτίμηση της νέας περιόδου παραγωγής.

Κατά την περίοδο 2011/12 έτος – αποκαλύπτει το Ινστιτούτο – η παραγωγή του ιταλικού ελαιολάδου αναμένεται να παραμείνει κάτω από τους 502.000 τόνους, σημειώνοντας μια ετήσια μείωση της τάξης του 5%.

Οι κλιματικές συνθήκες, που χαρακτηρίστηκαν από την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες, παρεμπόδισαν την ανάπτυξη ορισμένων παθογόνων παραγόντων, όπως η μύγα, ευνόησαν αντικειμενικά την ποιότητα. Σε πολλές περιοχές όμως, ιδιαίτερα σε εκείνες στις οποίες δεν ήταν δυνατή η παρέμβαση με έκτακτες αρδεύσεις, η
θερμοκρασία προκάλεσε την συρρίκνωση του ελαιοκάρπου  και τελικά την πτώση των φρούτων  κατά την ωρίμανση.

Η εικόνα της παραγωγής, κατά περιφέρειες, αποκαλύπτει διαφορετικές καταστάσεις, με καλύτερα αποτελέσματα στο Νότο. Σε αντίθεση με το συνολικό ποσό των προβλέψεων αυτών, οι εκτιμήσεις του Ismea αναδεικνύουν αυξήσεις της παραγωγής σε δύο σημαντικούς πόλους του Νότου: την Καλαβρία (+4%) και
στη Σικελία (+10%). Αλλά και στην Απουλία, η οποία είναι η δεύτερη μετά την Καλαβρία όσον αφορά τον όγκο της παραγωγής, οι εκτιμήσεις προβλέπουν επίσης την επαναβεβαίωση της της παραγωγής του 2010. Στον συνολικό προϋπολογισμό, οι τρεις αυτές περιοχές μετρίασαν σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες των άλλων περιοχών της χώρας, ιδιαίτερα της Καμπανία, όπου αναμένεται μια μικρότερη παραγωγή του 25% σε σύγκριση με το 2010
καθώς και όλων των περιοχών της Κεντρικής Ιταλίας  οι οποίες θα παρουσιάσουν μια  πτώση κατά το εν τρίτον της συνολικής τους παραγωγής.

Στο αρνητικό αυτό πλαίσιο του  2011 συνέβαλαν, επίσης, ορισμένοι διαρθρωτικούς παράγοντες. Εκτός από το κλίμα – εξηγεί το ISMEA – το συχνό φαινόμενο της εγκατάλειψης των ελαιώνων ή της συγκομιδής, γιατί η καλλιέργεια δεν είναι κερδοφόρος.Τα φαινόμενα  αυτά συνέβαλαν σημαντικά στην μείωση της παραγωγής η οποία εφέτος έχουν θα πέσει σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα ιστορικά
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεδομένα.