Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγης και εμπορίας μελιού έτους 2010

"ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ"

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ένταξη στην δράση:

1. Αίτηση ένταξης – Υπόδειγμα 1 (πλήρως συμπληρωμένη)

Αιτήσεις θα βρείτε:

  • στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  • στις Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
  • στους ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

3. Φωτοαντίγραφο του Εντύπου Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης (2009) {να φαίνεται στην δήλωση ο αριθμός των μελισοοσμηνών}

4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού της ΑΤΕ

5. Υπεύθυνση Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

  • Η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται από άλλη πηγή
  • Τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται στο Ε1 και στο Μελισσοκομικό Βιβλιάριο είναι αληθή

6. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του ΦΙΧ (Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης) μελισσοκομικού αυτοκινήτου εφόσον χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά κυψελών.

ΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΕΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

"ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

ΕΩΣ 20/11/2009 (20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ

Δικαιούχοι ένταξης στην παραπάνω δράση είναι οι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί κάτοχοι τουλάχιστον 150 μελισσοσμηνών.

Στους δικαιούχους δεν εντάσσονται οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, πλην του ΟΓΑ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2710-243352 & 697-30-38-911