Απιδιώτες επιχειρηματίες πριν τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΔΗΜΑ

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ

 ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 (Η ΝΕΑ ΠΑΝΤΟΒΑ)

 1888

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΜΙΧ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ

1927

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΚΡΗΣ ΚΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟΝ – ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΕΙΟΝ

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

1936

ΤΣΟΥΚΟΥ Χα ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΗΣ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΗΔΕΑΣ”

1938

ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΑΡΡΟΣ Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

s0006.jpg