Πάνω από τους 2.000 επισκέπτες το www.apidia.gr

Οι επισκέπτες (unique visitors)  του www.apidia.gr από την 1.7.2008 μέχρι 9.1.2009 ξεπέρασαν τις 2.000.

Οι επισκέψεις  (visits) ξεπέρασαν τις 6.700 από 21 χώρες του κόσμου. Προηγείται η Ελλάδα, ακολουθεί ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αυστραλία κ.ά.  Όσον αφορά την Ελλάδα  οι επισκέπτες προέρχονται από 34 πόλεις με πρώτη την Αθήνα, έπεται η Σπάρτη, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, ο Βόλος κ.α. Το σημαντικώτερο είναι ότι στους 3 επισκέπτες, ο ένας επισκέπτεται για πρώτη φορά το www.apidia.gr.