ΟΠΕΚΕΠΕ – Έως τις 17 Μαΐου οι δηλώσεις για την Εξισωτική Αποζημίωση 2010

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε το πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης για το έτος 2010. Μετά από αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Νομού να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Ν. Λακωνίας ταυτόχρονα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
Τα έντυπα των αιτήσεων δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από την ΕΑΣ.

Το έντυπο της  αίτησης είναι επίσης διαθέσιμο και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται  έως τις 17 Μαΐου 2010  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:
1. Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Λακωνίας: 27310-24709, 20833
2. Στη Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη Τρίπολη: 2710-236035, 239865, 221837.
3. Στο Νομαρχιακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη Σπάρτη: 27310-21539.
4. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr
Μ.Ε.Ν.
Ο Διευθυντής
Π. Φιλιππόπουλος