Οι φετινές παραγωγές ελαιολάδου παγκοσμίως.

Δημοσιεύτηκαν στο   OLIMERCA,  ένα από τα πιο έγκυρα  περιοδικά  της Ισπανίας  οι φετινές παραγωγές ελαιολάδου των κυριοτέρων παραγωγών  χωρών. Τα στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα  μέχρι τέλος Ιανουαρίου .

Αναλυτικά:
ΙΣΠΑΝΙΑ: 1.100.000 ΤΟΝΟΙ, ΙΤΑΛΙΑ: 167.000 ΤΟΝΟΙ, ΕΛΛΑΔΑ: 149.000 ΤΟΝΟΙ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: 83.000.

Αν τα νούμερα  ισχύουν,  το πάρτι των τιμών έχει δρόμο.