Οι επιτραπέζιες ελιές κατακτούν τους καταναλωτές ανά τον κόσμο.

 Η κατανάλωση σήμερα είναι 2,86 φορές υψηλότερη από την κατανάλωση πριν από 30 χρόνια. Περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών στον κόσμο επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με στοιχεία του IOC  η παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών έχει αυξηθεί σταθερά κατά τα τελευταία 30 έτη συγκομιδής,  από 950.000 τόνους το 1990/91 σε 2.953.500 τόνους το 2017/18, αύξηση κατά 211%, φθάνοντας σε όγκο 3,1 φορές υψηλότερη από την εξεταζόμενη περίοδο.

Η παραγωγή αυξήθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη του IOC, με ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Αίγυπτο, την Τουρκία, την Ισπανία, την Αλγερία, την Ελλάδα, την Αργεντινή, το Ιράν και το Μαρόκο.

Εκτιμάται ότι η παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών  του 2017/18 θα αυξηθεί κατά 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι ευρωπαϊκές χώρες παραγωγής θα σημειώσουν συνολική μείωση 11% λόγω της μείωσης της παραγωγής στην Ισπανία, η οποία προβλέπει τη συγκομιδή 521.500 τόνων, μειωμένη κατά 12% από το προηγούμενο έτος. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα θα αυξήσει την παραγωγή της κατά 31% και η Ιταλία κατά 20%.
Η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί σε άλλες χώρες μέλη, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία, οι οποίες αναμένεται να κάνουν ρεκόρ 650.000 και 455.000 τόνων και αύξηση κατά 30% και 14% αντίστοιχα. Η παραγωγή στην Αργεντινή, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Μαρόκο και την Τυνησία αναμένεται επίσης να αυξηθεί, ενώ θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερή στις υπόλοιπες χώρες.

Η παγκόσμια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών είναι 2,86 φορές υψηλότερη από αυτή των 30 ετών, με αύξηση κατά 186% την περίοδο 1990/91 – 2017/18.
Στις χώρες που ξεχωρίζουν λόγω της αυξημένης παραγωγής , παρατηρήθηκε και απότομη αύξηση της κατανάλωσης. Στην Αίγυπτο, η κατανάλωση αυξήθηκε από 11.000 τόνους το 1990/91 σε 450.000 για το 2017/18. στην Αλγερία αυξήθηκε από 14.000 σε 289.000 τόνους και στην Τουρκία από 110.000 σε 355.000 τόνους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είδε επίσης την αύξηση της συνολικής κατανάλωσής της, από 346.500 σε 585.000 τόνους.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι τέσσερις αγορές (Ευρωπαϊκή Ένωση,  Αίγυπτος, την Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες) αντιπροσωπεύουν το 57% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Πηγή: http://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/25450-le-olive-da-tavola-conquistano-i-consumatori-internazionali.htm