Οι ανασκαφές

 • Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών έτος Δ’ 1927
 • Αρχαιολογικό Δελτίο Τόμος 31 (1976)  /  Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών Μέρος Β’ Ι – Χρονικά  
 • Ανασκαφές Νομίσματα (ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ) 1983
 • Αρχαιολογική Εφημερίδα 1994
 •    
   

  Σελίδα Τίτλου

   Αρχαιολογικό Δελτίο Τόμος 31 (1976)  / 

   Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών 

  Μέρος Β’ Ι – Χρονικά 

  Των Greece Hypourgeio Politismou, Greece Hypourgeion tōn Ekklēsiastikōn kai tēs Dēmosias Ekapideuseōs, Greece Hypourgeion tōn Thrēskeumatōn kai Paideias, Greece Hypourgeio Ethnikēs Paideias kai Thrēskeumatōn
  Εκδόθηκε από Typographeion "Hestia", 1985
  Item notes: v.40 pt.A-B 1985
  Πρωτότυπο από το Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν
  Ψηφιοποιήθηκε στις 24 Ιουν. 2008

     
  Σελίδα Τίτλου 

  Ανασκαφές Νομίσματα (ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ) 1983

  Symmeikta
  Των Kentron Vyzantinōn Ereunōn (Athens, Greece)
  Εκδόθηκε από To Kentron, 1983
  Item notes: v.5 1983
  Πρωτότυπο από το Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν
  Ψηφιοποιήθηκε στις 24 Ιουν. 2008