Ξεκαθάρισμα Μητρώου

Στον Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Απιδέας έχει ξεκινήσει η καταγραφή με GPS όλων των χωραφιών των μελών. Η διαδικασία έχει ως εξής: 

  • Υπάρχει εκτύπωση των μέχρι τώρα δηλωθέντων αγροτεμαχίων ανά συνεταιριζόμενο 
  • Έχουν οριστεί δύο άτομα που έχουν εξοπλιστεί με συσκευές GPS και συνοδεύουν τον κάθε συνεταιριζόμενο σε επιτόπια καταγραφή των ορίων του κάθε αγροτεμαχίου.
  • Η καταγραφή των αγροτεμαχίων εκάστου μέλους του Συνεταιρισμού γίνεται κανονικά εφάπαξ. Για το λόγο αυτό κάθε συνεταιριζόμενος πρέπει να έχει ξεκάθαρη εικόνα των συνόρων.

Η καταγραφή γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη τελειώνει στις 10 Νοεμβρίου 2009 και η δεύτερη ξεκινά την ερχόμενη Άνοιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες : Δημήτρης Χριστάκης του Μιχαήλ (Διαχειριστής Συνεταιρισμού) Τηλ: 27320-31457