Μείωση αντικειμενικών αξιών στην Απιδιά!!!!

Όπως είναι γνωστό η αντικειμενική αξία των εντός οικισμού αγροτεμαχίων ήταν καθορισμένη στην τιμή των 27.000 ευρώ το στρέμμα εδώ και αρκετά χρόνια. Όσο οι συγκεκριμένες τιμές δεν αποτελούσαν βάση υπολογισμού κάποιου φόρου όλα ήσαν ωραία. Με την εφαρμογή του ΕΤΑΚ από το 2008 οι ιδιοκτήτες καλούνταν να πληρώσουν μεγάλα ποσά, με δεδομένο ότι όλα τα χωράφια που περιλαμβάνονταν σε μιά μεγάλη έκταση, που τα όρια της έφθαναν στο Άγιο Αθανάσιο, την στέρνα του Λάμπου και τη Μοτσάρα, υπολογίζονταν το ανωτέρω ποσό το στρέμμα. Τα παράπονα ήταν πολλά και στα καφενεία γίνονταν ατελείωτες συζητήσεις και γκρίνιες. Μια φράση που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι "αυτό που έγινε στην Απιδιά έπρεπε να γίνει στην Αττική και αυτό που γίνεται στην Αττική έπρεπε να γίνει στην Απιδιά". Τελικά ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Μολάων και φίλος της Απιδιάς, Γιώργος Ποντίκης, με αλλεπάλληλα έγγραφα εισηγήθηκε τη δραστική μείωση της αξίας ανά στρέμμα. Πριν από λίγα λεπτά μας ενημέρωσε ότι η μείωση που εγκρίθηκε ήταν γενναία και ορίστηκε στις 7.000 ευρώ από 27.000. Λεπτομέρεια: Οι νέες αξίες θα ισχύσουν για το ΕΤΑΚ του 2009 και μετά.