Κυριακή 22 Ιουλίου 2018. Εκδήλωση για την σωτηρία του ιστορικού ναού της Απιδιάς

Εκ μέρους του πρεσβύτερου Ευγένιου  και του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ναού.