Καταργείται με υπουργική απόφαση το συνώνυμο Καλαμάτα από την ποικιλία Καλαμών

 

 

 

 

 

Βγήκε από τον Εθνικό Κατάλογο το συνώνυμο «Καλαμάτα» από την «ποικιλία Καλαμών», έπειτα από απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται για την υπ. Αριθμ. 3401/144590 απόφαση η οποία θα αντικαταστήσει την με αρ. 3247/137259/6-12-2016 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρ. 2955/120333/26-10-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄3603)» (Β΄4044).

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ: http://www.agrotypos.gr/images/stories/file/FEK_AKYROSI_ELIAS.pdf