Η τιμή του ελαιολάδου κάτω από τα 2€

Τηνμεγαλύτερη απαξίωση στη μακραίωνη ιστορία του ζει το εθνικό μας προϊόν, αφού ητιμή του σε πολλές περιπτώσεις κατεβαίνει και κάτω από το ψυχολογικό φράγμα τωνδύο (2)€. Το γεγονός έχει φέρει σε απόγνωση τους παραγωγούς και τους οδηγείστην εγκατάλειψη ενός ιστορικού προϊόντος, που πρόσφερε τα μέγιστα τόσο στηνεπιβίωση στα δύσκολα χρόνια όσο και στην ευημερία τους.