Η ιστορία Πολιτιστικού Συλλόγου – Ιδρυτικά Μέλη

Ιστορία Συλλόγου.

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 11/11/1998 από τους παρακάτω εν Αθήναις Απιδιώτες:

idr.jpg idr2.jpg