Ενέργειες – προτάσεις Τ.Δ. Απιδιάς

Το Τοπικό Συμβούλιο Απιδέας κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 18-1-2009 (αριθμός συνεδρίασης 1/2009 – αριθμός απόφασης 1/2009, παρόντα 4 μέλη σε σύνολο 5 με θέμα : «Κατάρτιση  Τεχνικού Προγράμματος έτους 2009 για τα εκτελεστέα έργα που αφορούν το χωριό μας», αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει τα  κάτωθι:
 
Εξωραϊσμός Κοιμητηρίου Απιδέας   6900 Ευρώ
2 Συντήρηση – στεγανοποίηση δεξαμενής  6900 Ευρώ
3 Αποχετευτικό Απιδέας  50000 Ευρώ
Επέκταση ηλεκτροφωτισμού      9500 Ευρώ
Τσιμεντόστρωση δρόμων          12000 Ευρώ
Αγροτική οδοποιία          12500 Ευρώ
 Ασφαλτοστρώσεις 12000 Ευρώ
 Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων  10000 Ευρώ
Αντιπλημμυρικό έργο στο «Καλάμι»    6900 Ευρώ
10  Κατασκευή στηθαίου στο εκκλησάκι της «Αγίας Παρασκευής»    6900 Ευρώ
11  Συντήρηση Κέντρου Νεότητας Απιδέας  6900 Ευρώ
 
Εκτός από τα ανωτέρω προταθέντα έργα, το Τοπικό Συμβούλιο σε προηγούμενες συνεδριάσεις του, έχει  αποφασίσει ή έχει συζητήσει να καταθέσει προτάσεις  και για άλλα θέματα που αφορούν τις ανάγκες του χωριού μας. Αυτές οι αποφάσεις ή προτάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2009, διότι αφορούν κωδικούς δαπανών με ποσά που ψηφίζονται στον προϋπολογισμό, αλλά  μετέπειτα γίνεται ανάλυση –εξειδίκευση αυτών. 
Το Τοπικό Συμβούλιο   επισημαίνει τις ανάγκες  που εντάσσονται στους κωδικούς αυτούς με την αποστολή σχετικών εγγράφων.
Το Τοπικό Συμβούλιο Απιδέας κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 21-11-2008 (αριθμός συνεδρίασης 8/2008-αριθμός απόφασης 9/2008,παρόντα 3 μέλη σε σύνολο 5) με θέμα : «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ.:27/29-10-2008 αίτηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Απιδέας (σχετικά με το πρόγραμμα ανακαίνισης – συντήρησης και αποκατάστασης του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου)», αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει την επιχορήγηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Απιδέας μέσα από τον κωδικό 00-643 (για τη χρηματοδότηση της μελέτης που αφορά τη συντήρηση του ναού).