Εκτελεσθέντα και υπό εκτέλεση έργα 2007-2008

 A/A

Περιγραφή έργου 

 Ποσό

 1

 Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων

30.000,00€

 2

Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων 

1.835,98€

 3

Διαπλάτυνση – Διάνοιξη δρόμου στροφή Καλοδήμα – διάνοιξη δρόμου προς δεξαμενή ύδρευσης, στηθαίο σε οικία Κώνστα 

4.764,26€

 4

Εξωραϊσμός Κοιμητηρίου και Στηθαίο Αντιστήριξης Αγίας Παρασκευής 

5.281,16€

 5

Επιχωμάτωση δρόμου από Γρασιδάκι προς Κοφίνι 

1.000,00€

 6

Οδοποιία Τ.Δ. Απιδιάς,

Ασφαλτόστρωση από οικία Σταθόπουλου προς οικία  Παναγιώτη Θεοδωρακάκου έως  και πηγάδι εκκλησίας, από πηγάδι εκκλησίας έως οικία αδελφών  Κυρανάκη και από οικία Λάζαρη Κώστα έως Θεόδωρου Θεοδωρακάκου

43.119,99€

 7

Οδοποιία Τ.Δ. Απιδιάς, (αγροτικοί δρόμοι)
 

6.000,00€

 8

Περίφραξη περιφερειακού δρόμου (οικόπεδο Κούκου – Αγία Τριάδα)

1.092,00€

 9

Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Απιδιάς

6.000,00€

 10

Συντήρηση κουφωμάτων Κέντρου Νεότητας και Κοινοτικού Καταστήματος Τοπικού Διαμερίσματος  Απιδιάς 

6.000,00€

 11

Τσιμεντόστρωση δρόμων από οικία Χ. Ντέντε προς Κοιμητήριο Απιδιάς 

6.887,72€

 12

Τσιμεντόστρωση δρόμων από οικία Χ. Ντέντε προς οικία Παντ. Κώνστα 

6.000,00€

 13

Τσιμεντόστρωση δρόμων Τ.Δ. Απιδιάς

(τσιμεντοστρώθηκε ο δρόμος έμπροσθεν της  οικίας του Αρκούδη Δημήτριου) 

6.000,00€

 14

Περιφερειακός Απιδιάς από περιοχή «Βοδίνι», πρόγραμμα Θησέας 45% (από γήπεδο  ποδοσφαίρου μέχρι και αγρόκτημα Γεωργοστάθη Δημητρίου – έτοιμο προς δημοπράτηση) 

77.000,00€

 15

Πρόγραμμα Θησέας 35% 

245.000,00€

 

 Α.  «Οδοποιία Τ.Δ. Απιδιάς»                                                                          180.000,00€
 • από οικία Δημ. Θεοδωρακάκου του Χρήστου έως και αποθήκη Ιωάννη Κώστα (Αγία Τριάδα),
 • ασφαλτόστρωση και διάνοιξη όπου χρειάζεται ο δρόμος από οικία Ιωάννη Θεοδωρακάκου του Παναγιώτη  έως Αθαν. Φούρκα (Αγία Παρασκευή),
 • ασφαλτόστρωση και στηθαίο στο οικόπεδο Ιωάννη Θεοδωρακάκου,
 • από οικία Ιωάννη Μακρή του Δημητρίου έως και Κοσμά Κορμπάκη ασφαλτόστρωση και σκάψιμο του  δρόμου με τσιμεντόστρωση πρώτα,
 • πλακόστρωση από κεντρικό δρόμο παραπλεύρως της οικίας Σίδερη Δημητρίου έως και οικία  Ευαγγελάκου Αικατερίνης (παλιό πλακόστρωτο με πλάκες Αλβανίας) και αποχετευτικό όμβριων υδάτων στον κεντρικό αγωγό,
 • ισοπεδωτικός τάπητας από τον κεντρικό δρόμο Απιδιάς – Νιάτων μέχρι και οικία Νικολάου Κυρανάκη
Β.  « Ύδρευση Δ.Δ. Απιδιάς – Προμήθεια Εξοπλισμού (φίλτρο για καθαρισμό  νερού, χλωρίαση και σπάσιμο αλάτων)»  45.000,00€
 • από οικία Δημ. Θεοδωρακάκου του Χρήστου έως και αποθήκη Ιωάννη Κώστα (Αγία Τριάδα),
 • ασφαλτόστρωση και διάνοιξη όπου χρειάζεται ο δρόμος από οικία Ιωάννη Θεοδωρακάκου του Παναγιώτη  έως Αθαν. Φούρκα (Αγία Παρασκευή),
 • ασφαλτόστρωση και στηθαίο στο οικόπεδο Ιωάννη Θεοδωρακάκου,
 • από οικία Ιωάννη Μακρή του Δημητρίου έως και Κοσμά Κορμπάκη ασφαλτόστρωση και σκάψιμο του  δρόμου με τσιμεντόστρωση πρώτα,
 • πλακόστρωση από κεντρικό δρόμο παραπλεύρως της οικίας Σίδερη Δημητρίου έως και οικία  Ευαγγελάκου Αικατερίνης (παλιό πλακόστρωτο με πλάκες Αλβανίας) και αποχετευτικό όμβριων υδάτων στον κεντρικό αγωγό,
 • ισοπεδωτικός τάπητας από τον κεντρικό δρόμο Απιδιάς – Νιάτων μέχρι και οικία Νικολάου Κυρανάκη

16

Διαμόρφωση χώρου parking Τ.Δ. Απιδιάς 

35.000,00€

17

Δημοτική Οδοποιία Τ.Δ. Απιδιάς, στηθαίο σε οικία Θωμόπουλου Ιωάννη και  τσιμεντόστρωση δρόμου από κεντρικό δρόμο Απιδιάς Νιάτων προς οικία Κοντινάκη Θεοδώρου προς Σταύρου Μπατσάκη (έτοιμο προς εκτέλεση) 

12.000,00€

18

Αποχετευτικό Τ.Δ. Απιδιάς, από οικία Ιωάννη Λεωτσάκου μέχρι και οικία Κοντινάκη Χρήστου (εκτελείται)

                       και από οικία Γ. Μπουλουχέρη μέχρι την οικία της Γιάννας και του Μανώλη Κρασανάκη

12.000,00€

21.000,00€ 

19

Καθαρισμός σκουπιδότοπου Τ.Δ. Απιδιάς 

6.000,00€

20

Αγροτική οδοποιία Δήμου Νιάτων  κατανέμεται ως εξής:

Α. Αγροτική Οδοποιία Τ.Δ. Απιδιάς     6.925,00€
Β.  Αγροτική Οδοποιία Τ.Δ. Απιδιάς  10.000,00€ 

 

 40.000,00€

21

Τοποθέτηση Αναμεταδοτών Δήμου Νιάτων ποσού 30.000 €

(χρηματικό μερίδιο Τ.Δ. Απιδιάς 7.500 €) 

7.500€

22

Τοποθέτηση πλακιδίων σε οστεοφυλάκιο και τσιμεντόστρωση χώρων Κοιμητηρίου 

6.925,00€

23

Προμήθεια κλιματιστικών στο Κέντρο Νεότητας Απιδιάς 

3.000,00€

24

Προμήθεια κουρτινών για το Κέντρο Νεότητας Απιδιάς 

3.000,00€

25

Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Απιδιάς 

 1.500,00€

26

Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Απιδιάς  το έτος 2007 

 1.000,00€

 27

Υπό εκτέλεση μελέτη αναφορικά με Αρδευτικό Σύστημα Απιδιάς 

 35.000,00€

 28

Εξωραϊσμός και διαμόρφωση χώρου με πλάκες Αγίας Παρασκευής 

 6.000,00€

 29

Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Αγίου Δημητρίου και τσιμεντόστρωση χώρων Κοιμητηρίου 

 6.000,00€

Πηγή: Θεοδωρακάκος Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νιάτων