Γρήγορο Internet στην Απιδιά!!!!

Επιτέλους!!!!

Έπρεπε να φτάσει ο Ιούλιος του 2010 για ν’ αποκτήσει η Απιδιά γρήγορο internet. Η ταχύτητα του, λόγο της απόστασης από το κέντρο, που βρίσκεται στα Νιάτα, πλησιάζει τα 5 Μbps.