Γρήγορο internet στην Απιδιά.

Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πληροφορίας, όπου σε κάθε σπίτι, σε κάθε σχολική μονάδα, σε κάθε επιχείρηση, γενικά σε κάθε δημιουργική και χρήσιμη δραστηριότητα, η σημασία τους είναι μεγάλη και η ύπαρξή τους αναγκαία.
Οι νέες τεχνολογίες καλύπτουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της εργασιακής και της καθημερινής ζωής, αφού πλέον έχουμε εισέλθει όχι απλά στην εποχή των προσωπικών υπολογιστών, αλλά στην εποχή της δικτύωσης και της διασύνδεσης των υπολογιστών σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την ψηφιοποίηση της πληροφορίας και το ταξίδι της μέσω των Η/Υ, αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Μεγάλη σημασία παίζει η ασφάλεια των ηλεκτρονικών διόδων και η ταχύτητα προσέγγισης της πληροφορίας.
Στην Απιδιά και στο μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου μας, δυστυχώς, μέχρι πριν λίγες ημέρες, η κοινωνία της πληροφορίας αποτελούσε μία Οδύσσεια στην πληροφορία, αφού οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά καθιστούσαν δύσκολη την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι χωριανοί και συνδημότες που έχουν υπολογιστές και ιδιαίτερα όσοι πρέπει να έχουν καθημερινή πρόσβαση στο internet. Δεν υπήρξε η δυνατότητα γρήγορης, ομαλής και σταθερής πρόσβασης στην πληροφορία. Τα προβλήματα πολλά με αποτέλεσμα μεγάλης έκτασης εργασίες να πραγματοποιούνται αναγκαστικά σε άλλες περιοχές, που διέθεταν γρήγορο  internet.
Τα παράπονα και η δικαιολογημένη αγανάκτηση των κατοίκων, αποτέλεσαν αφορμή, να εισαχθεί από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ως θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 30-11-2009. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε να γίνουν οι  απαραίτητες ενέργειες προς τους αρμόδιους με τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στη συνεδρίαση.
Το τοπικό συμβούλιο Απιδιάς αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία και σ’ αυτό το θέμα, αφενός μεν θέλησε να βοηθήσει συμβάλλοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπισή του,  αφετέρου δε να αναδείξει το σύγχρονο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης ακόμη και  μέσα από ταπεινά  θεσμικά όργανα, που όμως  με  τη λειτουργία τους και την παρουσία τους καταδεικνύουν τη σημαντικότητά τους στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ακολούθησε σειρά ενεργειών με αποστολή εγγράφων και επικοινωνία με τους αρμόδιους και  όσους μπορούσαν να βοηθήσουν.
Στα έγγραφα μεταξύ άλλων αναφέραμε:
Επειδή:
Υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος για όλους τους Έλληνες πολίτες, όχι μόνο στην πληροφορία, αλλά και στην υποχρέωση του κράτους για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά.
Το υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για το internet στοιχειωδώς εξυπηρετεί μεν, αλλά ταλαιπωρεί τους χρήστες στην περιοχή μας.
Υπάρχει οικονομικό κόστος χωρίς ανάλογο αντίκρισμα, στην ταχεία, σταθερή, ποσοτική, ποιοτική και αποτελεσματική πρόσβαση.
Έχει αρνητικές συνέπειες για τους αγρότες, τους επιχειρηματίες, τους επιστήμονες, τους φοιτητές, τους μαθητές και τους φορείς στην άντληση πληροφοριών, στην επικοινωνία και γενικά σε όλα τα θετικά που προσφέρει το διαδίκτυο.
Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές πρέπει ν’ ακολουθούν την αλματώδη εξέλιξη της ΚτΠ.
Επειδή, τέλος, είμαστε αποδέκτες σχετικών αιτημάτων των χωριανών, για να συνδράμουμε και εμείς ως θεσμικό όργανο στο θέμα αυτό, αποφασίσαμε ομόφωνα σε συνεδρίαση που πραγματοποιήσαμε, να ζητήσουμε την εγκατάσταση σύνδεσης ADSL βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την εγκατάσταση οπτικών ινών για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
Λαμβάνοντας υπόψη την άψογη εξυπηρέτηση και την άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα, ιδιαίτερα από το κατάστημα του ΟΤΕ Μολάων, που λειτουργεί στην περιοχή μας, ευελπιστούμε, ότι θα ικανοποιηθεί και αυτό το αίτημά μας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο τεχνικός τομέας του ΟΤΕ μετά από καιρό μας πληροφόρησε, ότι η γρήγορη σύνδεση θα έχει τελειώσει, πριν μας αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. Έτσι κι έγινε. Το γρήγορο internet αποτελεί πλέον πραγματικότητα στο χωριό μας και όχι μόνο. Πιστεύοντας ότι βάλαμε από τη μεριά μας ένα λιθαράκι, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον ΟΤΕ και όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση ενός αιτήματος που χρόνιζε.