Βρέχει συνεχώς στην Απιδιά. Πολλές βροχές.

Με εξαίρεση τον Δεκέμβρη του 2016, που χαρακτηριζόταν από ανομβρία, βοριάδες και πολύ κρύο, το υπόλοιπο διάστημα, με έναρξη τον  Σεπτέμβρη  έχουμε πολλές βροχοπτώσεις στο χωριό. Βροχές ήπιες και μεγάλης διάρκειας σχεδόν στο σύνολο τους (εξαιρείται η πλημμύρα αρχές Σεμτέμβρη) που το ύψος τους πιθανόν να αποτελέσει νέο ρεκόρ. Αξίζει να αναφερθεί ότι πέραν του Σταύρου Κοντινάκη που καταμετρά με κατάλληλο εξοπλισμό το ύψος της κάθε βροχής και άλλοι συγχωριανοί με “δικό” τους τρόπο κάνουν μετρήσεις. Οι καταγραφόμενες μετρήσεις αποτελούν προσφιλές αντικείμενο συζήτησης στον πρωινό καφέ στα καφενεία.