Απονομή πλακετών

Ο σύλλογος Γυναικών Απιδιάς “Η Κοίμηση της Θεοτόκου” τίμησε τις πρωτεργάτριες της δημιουργίας του συλλόγους τους Κόκκορη Ελένη  και Μάρθα Καρακίτσου  σε δύο λαμπρές τελετές. Επίσης έγινε τιμητική αναφορά στη Φούλα Αρκούδη που επίσης συνέβαλε τα μέγιστα για να πάρει σάρκα και οστά ο σύλλογος Γυναικών Απιδιάς.