Αντικατάσταση Κυψελών & Καταπολέμησης της Βαρροϊκής Ακαρίασης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ένταξη στις δράσεις:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ»&«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΪΚΗΣ ΑΚΑΡΙΑΣΗΣ»

  1. Αίτηση ένταξης – Υπόδειγμα 1 (πλήρως συμπληρωμένη)

Αιτήσεις θα βρείτε:

Ø      Στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ø      Στις Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ø      Στους ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου,
  2. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης (2009)

(Να φαίνεται στην δήλωση ο αριθμός των μελισσοσμηνών)

  1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζιού λογαριασμού της ΑΤΕ,
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

Ø      Η συγκεκριμένη δράση (-δράσεις- αν δηλωθούν και τα δύο προγράμματα) δεν ενισχύονται από άλλη πηγή,

Ø      Τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται στο Ε1 και στο Μελισσοκομικό Βιβλιάριο είναι αληθή,

Ø      Υποχρεούμαι να διατηρήσω τις επιχορηγούμενες κυψέλες για πέντε (5) χρόνια πάνω στις οποίες θα αναγράφεται η ένδειξη ΚΑΝ. 797/04-2010

ΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΕΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ «ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΕΩΣ 20/11/2009 (20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

Ø      Είτε απευθείας από τους μελισσοκόμους στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (Δ/νση: Βασιλείου Δεκάζου 5) έχοντας απαραίτητα και το μελισσοκομικό βιβλιάριο

Ø      Είτε μέσω των τοπικών συλλογικών τους οργανώσεων (Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί)

Ø      ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2710-243352 & 6973038911