Αγορά Ελαιολάδου – Ελαφρά κάμψη των συναλλαγών με σταθερότητα των τιμών.

8η εβδομάδα 2017 (26 Φλεβάρη 2017)
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Τιμές του εξτρα παρθένου ελαιολάδου €/κιλό στον παραγωγό χωρίς ΦΠΑ
Πόλη Α Β
Jaen (Es) 3,90 3.90 %
Jaen Picual (πηγή:infaoliva)  (es) 3,77 3,78 -0,26
Cordoba(es) 3,90 3,90 %
Granada (Es) 3,90 3,90 0,0%
Sevilla(Es) 3,95 4,00 -1,25%
Sevilla (Es) Arbequino 4,00 3,90 1,28%
Estremadura (Es) 3,90 3,90 0,0%
Toledo (Es) 3,95 3,90 1,28
Βorjas (ES) 4,04
Bari (IT)                                                           5,97-6,05 6,0 6,0 63,8%
Foggia 5,88 5,85 0,51% 60,0%
Andria (IT)                                                         6,00-6,10 6,05 6,05
Bitonto(IT)                                                         6,00-6,10 6,05 6,05
Taranto (IT) 5,90 5,90 0,0 52,8%
Catanzaro (IT) 5,85 5,85 0,0 64,3%
Cosenza (IT) 5,85 5,85 0,0 67,6%
Palermo(IT) 6,60 6,60 0,0 69,2%
Trapani (IT) 6,35 6,35 0,0 62,8%
Pescara 6,00 6,0 0,0 11,1%
Chieti 6,0 6,0 0,0 11,1
Καλαμάτα* οξ.0,50 3,82 3,86 1,03 %
Καλαμάτα δικές μας εκτιμήσεις 3,85
Σπάρτη  μη διαθέσιμη 3,95 14,4%
Κρήτη*οξ.0,50 3,85 3,88 -0,77 6,0%
Kρήτη (Παρθένο) 3,25
Μυτιλήνη (παρθένο) 3,25
Μυτιλήνη Λαμπάντε 3,03
Sfax (Τυνησία)(*) 4,08 4,08 0,0 24,4%
(*) Στοιχεία  άλλων πηγών

A=8η εβδ. 2017 (26 Φλεβάρη 2017),

Β=7η εβδομάδα2017

Γ= % μεταβολή των τιμών της 8ης εβδ. 2017 επί της προηγούμeνης

Δ=%  μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2016