Ένα video από τον Βασίλη Μπουρίκα, εγγονό του Απιδιώτη Κώστα Χριστάκη!

Ο Βασίλης Μπουρίκας είναι και ανηψιός του Δημήτρη Χριστάκη του Μιχάλη (διαχειριστή του συναιτερισμού της Απιδιάς) και ζεί στον Καναδά.

http://vasilibourikas.wixsite.com/goldenfeta